төр


төр
и. 1. Бер иш нәрсәләрнең бер-берләреннән материалы, сыйфаты, тышкы күренеше һ. б. ш. белән азмы-күпме аерылып тора торганы. Асыллары, кулланыш максатлары белән бер булган нәрсәләрнең төзелешләре, ясалышлары ягыннан бер – берләреннән аерыла торган төркемнәре 2. лог. филос. Тагы да гомумирәк төшенчә составына керә торган гомуми төшенчә 3. биол. Бер үк билгеләргә, үзлекләргә ия булган затлар җыелмасы; хайваннар һәм үсемлекләр классификациясендә иң югары, иң гомуми берәмлек булып исәпләнгән ыру составындагы берәмлек 4. әд. Жанр (1)

Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 2013.